imageÁjurvéda je považována za nejstarší léčebný systém na světě. Přeloženo ze sanskrtu znamená “věda o životě a dlouhověkosti”. Zrodila se ve starobylé Indii před asi 5000 lety a je často nazývána “matkou všech léčebných systémů”. Většina dnes v západním světě známých přírodních léčebných systému má své kořeny právě v ájurvédě, některé její principy přejala i západní medicína.

Nutno zdůraznit, že se nejedná o léčitelství, ale o medicínu v moderním slova smyslu, která se ve světě studuje na lékařských fakultách a má svůj vědecký význam. Je to medicínský systém oficiálně uznaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a věnují se jí lékaři na celém světě.

Ájurvéda je praktický a jednoduchý systém, jak žít v souladu s přírodními principy a jak nastolit v organismu zdraví a rovnováhu. Je to zlatá střední cesta určená i pro ty, kteří se nechtějí vzdát světských věcí, a přesto si přejí prožít zdravý život.

Ájurvéda klade velký důraz na prevenci a neustálou podporu zdraví za pomoci vyvážené stravy, pozitivního myšlení, životního stylu atd. Jejím cílem je nastolení a udržení rovnováhy v organismu.

Dle ájurvédy má každý svůj jedinečný energetický vzorec – individuální kombinaci fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které tvoří naši konstituci. Tato konstituce je nám dána už při početí velkým počtem faktorů a zůstává nezměněna po celý život. Mnoho faktorů (vnějších i vnitřních), které na nás působí, má tendenci narušovat naši přirozenou rovnováhu – výsledkem je potom naše odchýlení od přirozené vyrovnané konstituce. Těmito faktory mohou být např. emocionální stavy, způsob stravy, roční období, fyzická traumata, zaměstnání, rodina apod. Jestliže jednou poznáme a pochopíme působení těchto faktorů způsobujících nerovnováhu, můžeme určitými způsoby zcela eliminovat nebo alespoň minimalizovat jejich negativní účinky a obnovit tak naši přirozenou rovnováhu. Rovnováha je naší pravou přirozeností, nerovnováha je narušením této přirozenosti, jinými slovy – nemoc. Když porozumíme původu a struktuře nerovnovážného stavu, můžeme obnovit stav rovnovážný – zdraví.

Ájurvédská diagnostika

Všichni se občas necítíme “být ve své kůži”. To jsou stavy, kdy nejsme v rovnováze. Někdy jdeme k lékaři jen proto, abychom se dozvěděli, že nám nic není. To jsou případy, kdy se potíže, které pociťujeme, nedají ještě identifikovat jako nemoc, protože se jedná zatím jen o nerovnovážný stav v organizmu, který se teprve později může projevit jako určitá choroba. Přeci jen však jsou tyto situace natolik vážné, aby nás tělo za pomoci nějakého pocitu tělesného nepohodlí informovalo o tom, že něco není v pořádku.

V systému tzv. západní medicíny se termín diagnostika vztahuje k určení choroby poté, co se projevily její příznaky. V ájurvédě je však diagnostika spojena s neustálým monitorováním interakcí mezi stavy rovnováhy (zdraví) a nerovnováhy (nemoci). Symptomy onemocnění jsou vždy spojeny se stavem nerovnováhy tří dóš (váta – pitta – kapha).

Ájurvéda zná velmi spolehlivé metody, jak odhalit blížící se chorobu, ještě než se objeví se svými charakteristickými projevy. Určením časných příznaků nerovnováhy a chorobných reakcí v těle můžeme určit původ budoucích tělesných reakcí. Pozorování pulsu, jazyka, tváří, očí, nehtů a rtů nám poskytne nezbytné informace. Pomocí takovýchto pozorování můžeme určit, jaký patologický proces se objevil v těle, které orgány jsou v nerovnováze a ve které části se nahromadilo větší množství určité dóši či toxinů. Pravidelným pozorováním určitých tělesných indikátorů (puls, jazyk, tváře, oči, nehty a rty) mohou být patologické symptomy rozpoznány včas, a mohou být tedy přijata preventivní opatření pro nastolení opětovného stavu rovnováhy ještě před tím, než se vlastní choroba projeví.

 

Léčba

Podle ájurvédy zahájení jakékoli léčby (nezáleží, zda to bude podávání léčiv, akupunktura, masáž…) bez předcházejícího vyloučení toxinů zodpovědných za nemoc z těla povede pouze k uložení těchto jedovatých látek hlouběji do tělesných tkání. Výsledkem takovéto povrchní léčby může být úleva od symptomů nemoci, avšak základní příčina onemocnění zůstane po takové léčbě nedotčena, problém se pak objeví znovu ve stejné nebo jiné (většinou závažnější) formě.

Ájurvédské léčebné metody se snaží o eliminaci nebo neutralizaci toxinů, a to na fyzické i duševní úrovni. Jedná se o velice jednoduché, ale mimořádně účinné metody, jak znovu vytvořit v organismu stav rovnováhy – stav zdraví. Po stanovení diagnózy může ájurvédský lékař doporučit např. změny v životním stylu, změny ve stravě, použití bylin apod. Pomocí ájurvédy je možné úspěšně léčit mnoho chorob a zdravotních problémů včetně poměrně těžkých a chronických onemocnění, které klasické západní léčbě vzdorují (problémy kožní, nemoci dýchacího ústrojí, poruchy zažívacího ústrojí, rekonvalescence, bolesti hlavy, migréna, obezita, problémy krevního oběhu, gynekologické problémy, nemoci páteře, kloubů, svalů, nespavost, nemoci ze stresu).

Uvolnění na psychické úrovni

Hněv, strach, obavy, nervozita, žárlivost, lakota a hrabivost jsou běžnými lidskými emocemi. Již v dětství se učíme nevyjadřovat tyto negativní emoce. Výsledkem je, že lidé už v raném věku v sobě potlačují tyto přirozené emoce. Ájurvéda učí, že musíme tyto negativní myšlenky uvolňovat, protože když zůstanou potlačeny uvnitř nás, mohou způsobit stav nerovnováhy – nemoc. Ájurvédskými technikami pro řešení těchto problémů jsou pozorování a uvolňování. Podle ájurvédy může být negativní emoce uvolněna skrze její plné uvědomění.

 

Základní vlastnosti ájurvédy:

  • Léčí se vždy celé tělo, mysl i duše.
  • Ájurvéda je velmi blízká přírodě.
  • Udržuje otevřený vztah k ostatním systémům medicíny.
  • Vychází ze snadných diagnostických metod.
  • Vychází z přesné znalosti konstituce člověka.
  • Je kladen důraz na dlouhodobé dobré zdraví a předcházení nemocím.
  • Léčba je soustředěna na kořen nemoci, na její příčiny.
  • Zaměření především na správnou stravu a pití.
  • Každý ájurvédský lék je tonikem (posilujícím lékem).
  • Léky nemají vedlejší účinky.
 
TOPlist