NabízíeeDaVánoce  vvvvvvvvvvvvvccc111

Nabízím překlady textů z českého jazyka do anglického jazyka a naopak, při kterých spolupracuji s rodilým mluvčím, tak aby texty byly opravdu přeloženy co nejpřesněji a bezchybně. Jsme schopni přeložit texty různé povahy, reklamy, diplomové práce, internetové stránky atd. Rovněž provádíme korektury.

Nabízím překlady textů z českého jazyka do anglického jazyka a naopak, při kterých spolupracuji s rodilým mluvčím, tak aby texty byly opravdu přeloženy co nejpřesněji a bezchybně. Jsme schopni přeložit texty různé povahy, reklamy, diplomové práce, internetové stránky atd. Rovněž provádíme korektury.

 

Nabízím hodiny konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím z Velké Británie. Konverzace probíhají buď soukromě s individuálním klientem nebo v menších skupinkách v Bystřici pod Hostýnem. Účelem konverzací je překonat poměrně častý blok spočívající v neschopnosti mluvit v cizím jazyce,  prohloubení znalostí a získání nových vědomostí. Vhodné pro dospělé, kteří mají alespoň základní znalost jazyka.

KOUZLO DOTEKU

Co je na masáži nejhezčí? Technika, úleva od bolesti, klidná relaxační atmosféra … možná vše dohromady, ale pro mě je to zejména dotek jako takový. Jednoduché gesto, avšak s kouzelnými účinky na tělo i duši …

Slavné „dotknutí“, které je znázorněno na Michelangelově fresce v Sixtinské kapli, vyjadřuje, jak Bůh Otec skrze dotek ponouká Ducha, neboli Život, prvnímu muži, „Adamovi“. Tato scéna symbolizuje čin, ve kterém je dotek přenašečem ducha.

Dotek představuje způsob hluboké komunikace, která přenáší signály, jež jsou schopny v těle vyvolat neurohormonální reakce, jako je třeba produkce hormonu oxytocinu, který je úzce spojen s pocity intimity, lásky, něhy a nakonec i se stavem hlubokého štěstí.

Dá se tedy říct, že štěstí je možné přenášet dotekem :-)

Taky máte pocit, že spousta lidí se osobnímu kontaktu raději vyhýbá, hovoří o potřebě svého „osobního prostoru“ a dělají všechno možné, aby si zajistili, že tento jejich bezpečný prostor zůstane trvale neporušen? Co se stalo s přátelským dotykem na rameno, objetím či držením se za ruku? Vzájemná komunikace probíhá stále více prostřednictvím elektronických zařízení, někdy už mezi sebou lidé skoro ani nemluví a upřednostňují zaslání textové zprávy, aby se vyhnuli větší míře přímé interakce během hovoru.

Ale dotek představuje jednu ze základních tělesných potřeb, jeho absence způsobuje abnormální chování a tělesný vývoj, koncept tzv. „osobního prostoru“ není přirozenou reakcí. Poukazuje pouze na účinky dotykové deprivace. Moderní lidé svým způsobem hladoví po kontaktu.

Kdo žije bez obav, bez chronického strachu ze života, žije bez nutnosti bariéry „osobního prostoru“. Dokáže se spontánně dotýkat ostatních, přičemž takový dotek nemusí mít žádný erotický podtext.

Aniž bychom to tušili, naše pokožka udržuje tajemnou a oddanou vzpomínku na láskyplnou náruč naší maminky a později již nikdy nepřestaneme tento ztracený ráj vyhledávat.

Kůže představuje nástroj duše pro komunikaci s vnějším světem. Naše pokožka je nejštědřejší z našich smyslových orgánů. Když se nás někdo jiný pozorně a láskyplně dotkne, téměř okamžitě dochází probuzení naší srdeční čakry (anáhatačakry), která reguluje celkové zdraví a také to, jak se dokážeme těšit ze života. Pokud se rádi mazlíme a něžně dotýkáme a jsme dotýkáni životem samým, budeme zdravější a šťastnější než dříveJ

Důležitým poznatkem s dalekosáhlými následky je, že frustrace z nedostatku láskyplného doteku může kumulovat stres ve formě nevědomých svalových kontrakcí, které mohou postupem času vést k onemocnění. Dotek má nejen zdravotní, nýbrž i duchovní význam. Zajímavé je, že ať už se sami někoho dotýkáme, nebo se on dotýká nás, je láskyplné hlazení v našem mozku vnímáno stejně a reakce jsou v obou případech podobné. Abychom otevřeli své srdce a cítili se šťastní, nemusíme čekat na někoho, kdo nás bude láskyplně hladit. Akt dávání má pro nás stejné účinky, takže vše, co musíte udělat, je najít někoho, kdo dotek potřebuje, což dnes není tak obtížné.

Dotek je ono kouzlo, jež dokáže prasknout „bublinu strachu“, ve které dnes většina lidí žije. Skrze milující dotek a něhu se okamžitě osvobozujeme z vězení ega a začínáme rozšiřovat své vědomí. Je to proto, že nejsme zvyklí věnovat síle hmatu pozornost. Na začátku setrváváme v naší bezpečné zóně a samozřejmě se zdá, že hmatová komunikace naše bezpečnostní opatření jen ospravedlňuje. V reakci na pocit oddělenosti přetěžujeme rozum, abychom kompenzovali nedostatek srdce, a stáváme se tak „myslí s člověkem“, namísto abychom byli „člověkem s myslí“. Tento status vzájemného odcizení je naší kulturou více a více prohlubován.

Učme se dotýkat se vědomě a uvědomovat si propojení, které takový kontakt vytváří mezi dvěma povrchy. Dotek je ve skutečnosti pouze bránou, propojovacím kanálem mezi dvěma prostory. Čím více jsme pozorní vůči doteku, tím více jsme současně pozorní jak vůči našemu prostoru, tak vůči prostoru ostatních, což je první důležitý krok pro vzájemné sjednocení těchto zdánlivě oddělených světů.

 

 

Nabízím překlady textů z českého jazyka do anglického jazyka a naopak, při kterých spolupracuji s rodilým mluvčím, tak aby texty byly opravdu přeloženy co nejpřesněji a bezchybně. Jsme schopni přeložit texty různé povahy, reklamy, diplomové práce, internetové stránky atd. Rovněž provádíme korektury.

 

Dárkové certifikáty na všechny služby PROMĚNKY

včetně  nákupu v obchůdku.

 

 

 

Nestandardní bylinné masáže vysoce relaxační

či jiné vybrané z široké nabídky PROMĚNKY.

 

 

 

Torre Nova a Nataly : unikátní luxusní

italská červená bio vína

bez siřičitanů, nefiltrovaná, domácí, ručně zpracovávána.

 

 

 

Zdravotní stélky a obuv J HANÁK R,s.r.o.

které dokáží uzdravit nejen bolavá chodidla, ale podpoří Vaše zdraví v mnoha dalších směrech.

 

 

 

Bohatá nabídka přírodních bylinných produktů

nesoucích světové certifikáty kvality

a bylinné kosmetiky,

vše založeno na staroindických tradicích.

 

 

 

Rozmanité lahodné a vysoce účinné

staroindické bylinné čaje a koření

v bio kvalitě pro navození fyzické a duševní pohody.

fffffffffffffff
 
TOPlist