REFLEXNÍ TERAPIE

Je to jedna z nejúčinnějších metod alternativní medicíny, která využívá skutečnosti, že všechny orgány nebo části těla mají své reflexní místo (reflexní plošku) na chodidle. Existují i jiné reflexní displeje kromě chodidel, například ruce či uši, ale ty už z různých důvodů nejsou tak výhodné, i když pro některé případy můžou posloužit lépe než chodidla.  Reflexní terapie vychází z tak přirozeného jevu, jakým byla v minulosti bosá chůze. Tím, že člověk kdysi chodil bosý, měl dostatek stimulace na tzv. reflexní plošky, a tím si zabezpečoval dostatek energie pro látkovou výměnu, která je na tom závislá. V současné době bosky prakticky nechodíme, čímž se bohužel připravujeme o přirozenou stimulaci od Matky Země a o tzv. uzemnění. Když člověk vstoupí bosou nohou na zem, přebytečné energie se odvedou do země, člověk se uzemní, zklidní, je spokojenější. A reflexologie chodidel je právě náhražkou přírodní stimulace.

U nás začal jako první pracovat s reflexní terapií evropsky proslulý terapeut alternativní medicíny Ing. Jiří Janča, CSc. Z jeho poznatků vycházel i Július Pataky – jeho žák – který začal metodu reflexní terapie aktivně rozvíjet a dnes jí se svou manželkou  Beátou předává svým žákům. Jejich hlavním přínosem bylo vytvoření diagnostického formuláře 5-ti prvků, který vychází z tradiční čínské medicíny a umožňuje nám vidět souvislosti mezi jednotlivými orgány.

Manželé Patakyovi využívají ve své škole ty nejlepší postupy z různých škol reflexologie nohou, ale i dalších, ne přímo reflexních metod, například akupresury, shiatsu, akupunktury atd.

Reflexní terapie je dnes používána především k prevenci a léčbě. Díky možnosti diagnostiky - mačkáním plošek získáváme přesnou informaci o stavu orgánů - se můžeme dozvědět o varovných signálech našeho těla ještě před propuknutím onemocnění. Dysfunkční orgány se projeví bolestí v odpovídající reflexní plošce.

Reflexní terapie pomáhá řešit akutní i chronické problémy, lze ji využít jako doplněk jiné léčby nebo k urychlení rekonvalescence.

Rozeznáváme tedy dvě základní možnosti využití reflexní terapie, a to reflexní diagnostika a vlastní reflexní terapie.

REFLEXNÍ DIAGNOSTIKA

V reflexních zónách se promítá okamžitě veškeré dění v člověku, proto je tato metoda diagnostiky velice spolehlivá. Stačí vědět, kde mají orgány a části těla odpovídající reflexní plošky a během několika minut (15 - 30) můžeme zjistit, kde v něm jsou slabá místa, a tedy momentální kondice vnitřních orgánů a částí těla.

Informace, které pomocí ní získáme, mají úplně jinou povahu nežli diagnóza oficiální medicíny. Můžeme je definovat jako vyjádření kondice orgánů nebo částí těla. Citlivost reflexní plošky se okamžitě zvýší, když je menší tok životní energie orgánem. Nesmíme se nechat znejistit skutečností, že jen málokdy korespondují zjištěné reakce s projevy nemoci.

Reflexní diagnostiku potřebujeme pro samotnou reflexní terapii.

REFLEXNÍ TERAPIE

Je vlastní organizované působení na reflexní plošky oslabené či podrážděné.

 

Reflexní terapie má jedinou skutečnou kontraindikaci - neměla by se provádět člověku, který má transplantován životně důležitý orgán (např. srdce, plíce, ledvinu). Zlepšuje totiž zásadním způsobem imunitu a lidé po transplantaci naopak užívají léky na potlačení imunity, aby nový orgán nebyl jejich organismem odmítnut. Také nikdy nemačkáme abnormality a nemocné tkáně (plísně, ekzémy, křečové žíly apod.). Nezáleží ani tak na druhu poškození jako na místě, kde se to poškození na chodidle nachází. Vypovídá to o potížích v příslušné části těla. Na pomoc jim přicházíme masáží okolních tkání. U těhotných se vyhýbáme mačkání pohlavní sféry (oblast paty), naopak je žádoucí mačkat látkovou výměnu a páteř.

U reflexní terapie platí zásada, že se nikdy nesnažíme léčit člověka, který nás o to nepožádal. Reflexní terapie totiž startuje léčebné procesy v organizmu, což je někdy doprovázeno krizí (přechodně zhoršeným zdravotním stavem). A na tuto skutečnost musí být každý klient předem upozorněn. Samozřejmě, že je třeba nabízet pomoc, ale nikdy nenaléhat. I u vlastních dětí je třeba začínat trpělivě a něžně, spíše hlazením.

 

Ošetření reflexní terapií trvá jako samostatná procedura 60 - 80 minut.

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
TOPlist