TRIGGER POINTS

Pohyb by nám měl přinášet radost. Správně by měl být pro každého bezbolestný. Zdravé svaly jsou měkké na dotek, snadno přes ně můžeme nahmatat i hlouběji uložené struktury, nejsou citlivé na omak, nebolí. Někdy však máme pohybu příliš mnoho, jindy zase žalostně málo. Pak ve svalové tkáni může dojít k omezení elasicity jednoho či více jejich pruhů, což má za následek "ztuhnutí" tkáně. Na postiženém pásu v důsledku toho najdeme tzv. spoušťový bod neboli trigger point. Jedná se o ztuhlé místo vyznačující se zvýšeným napětím. Jakmile dojde ke ztuhnutí svaloviny a vytvoření spoušťového bodu, příslušný sval se stáhne. Na dotek se jeví tvrdý a kompaktní, ztrácí elasticitu a poddajnost. Zůstane-li stažený, postupem času může dojít ke zhoršení jeho prokrvení, což vede k přeměně části vláken na vazivo a ke ztrátě pružnosti.

Spoušťové body většinou začínají mechanickým poškozením (úrazem jako např. zlomenina, vymknutí, vykloubení, nečekané špatné našlápnutí, spaním v nesprávné poloze ...) nebo přetížením (nadužíváním svalu).

Tyto body bývají zdrojem bolesti, ochablosti, omezení pohybu a dalších potíží. Velice ošidná je skutečnost, že problémy způsobené těmito body se často neprojevují v místě postiženého svalového snopce, nýbrž úplně jinde. Jakmile se vytvoří spoušťový bod a nedojde k jeho ošetření a odstranění, dostaví se řetězový kompenzační efekt - aby se nahradila funkce ochablého svalu, jiný sval se musí napnout a pracovat za něj, tudíž se časem spoušťové body vytvoří i na něm, a takto se reakce šíří napříč celým myofasciálním systémem.

Mnoho z nás zná stavy, kdy bolest brání ve vykonávání běžných pohybů, rentgen nic neprokázal a lékař příčinu rovněž nezjistil. Špatně spíte a cítíte nepohodlí, bolest se šíří jinam, rehabilitace má jen malý nebo jen krátkodobý efekt ... lékař stále tvrdí, že vyšetření neukazují na žádný výrazný problém ... objednáte se na hloubkovou masáž, ta ale přinese pouze dočasnou úlevu ... Možná že nikdo z odborníků nezkontrolovat stav vašich svalů, nikdo se nezabýval zatuhlinami a nikdo se nepokusil vyhmatat a odstranit spoušťové body.

Jak spoušťové body ošetřit? Nejprve je potřeba spoušťový bod lokalizovat, což činíme tzv. palpací, tj. pohmatovým vyšetřením pomocí prstů. Spoušťové body se následně odstraňují několika způsoby, přičemž maséři používají manuální tlak, lze i v kombinaci s teplem, ledem či PIR technikou.

Myofasciální (měkké) techniky

 

 Zdrojem bolesti v pohybovém aparátu můžou být strukturální poruchy (např. artróza, zánětlivá onemocnění kostí a kloubů) nebo funkční poruchy, kterými rozumíme např. hyperalgetické (bolestivé) zóny kůže a podkoží, poruchy fascií (vazivových povázek svalů) či spoušťové body ve svalech.

 

Funkční poruchy mohou vznikat např. jako následek kloubní blokády nebo v důsledku jednostranného či dlouhodobého nevhodného zatěžování (jako je třeba nevhodná poloha při práci).

Zatímco strukturální poruchy jsou většinou nevratné a cílem terapie jsou tedy spíše taková opatření, aby se stav dále nezhoršoval, dají se poruchy funkce pohybového aparátu cíleně ovlivňovat a odstraňovat. Jednou z možností terapie jsou právě myofasciální techniky.

 

Myofasciální techniky nebo také techniky měkkých tkání věnují pozornost všem měkkým tkáním, tj. nejenom svalům, ale i kůži, podkoží a fasciím. Reflexní změny (funkční poruchy) v těchto povrchovějších vrstvách měkkých tkání není klasická olejová masáž většinou schopna cíleně ovlivnit, jelikož jedině ošetřením nasucho je možné ošetřit jednotlivé vrstvy zvlášť. Terapie uvolňuje a relaxuje ztažené svaly, zvýší cirkulaci krve, žilní a lymfatický tok a stimuluje reflex protažení fasciálních tkání, které vytvářejí formu svalům a orgánům v těle, a tím předurčují jejich funkci. Hlavním cílem myofasciálních technik však není jen uvolnění a relaxace ztuhlých tkání, ale hlavně uspořádání napětí v měkkých tkáních takovým způsobem, aby již nadále nedocházelo k tuhnutí a přetěžování těchto bolestivých částí těla.

 

Obě techniky používám jako součást masáží nebo zvlášť, popř. společně s vyšetřením a ošetřením svalů  technikou postizometrické relaxace či ischemické komprese.

TOPlist